מחירים וכסף

רגשות, ציפיות, התנסויות קודמות ונורמות חברתיות משפיעות על
תפיסת המחיר שלו ועל התנהגויות הרכישה שלו

הבנה אמיתית של מה מניע את הצרכן חשובה יותר מכל excel

© ‫Copyright – Bluecow זכויות יוצרים פרה כחולה 2020

עיצוב ובניית אתר StreetCat Studio